Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


INTEGRATION PROSPECTS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ENTERING INTO EUROPEAN UNION

Vol. 1, No 1, 2008

 Svitlana Usik 

Marketing Department 

Kyiv National University of Technologies and Design 

 

INTEGRATION PROSPECTS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF 

ENTERING INTO EUROPEAN UNION 

 

Abstract 

The article describes the stages of entering procedure into European Union, criteria, which must be executed for entering into EU, and also generalizes positive and negative consequences of membership of Ukraine, in EU  

 

Key words: Integration processes, World Trade Organization (WTO), European Union (EU),  Ukraine

 

References:

 

1.Kryterii chlenstva v SOT, YeS ta NATO. Intehratsiini perspektyvy Ukrainy / Analitychne doslidzhennia Instytutu Yevro-Atlantychnoho spivrobitnytstva – K., 2007 – s. 88.

2.Otsinka naslidkiv uhody pro vilnu torhivliu mizh Ukrainoiu ta EU / Mizhnarod-nyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen. – K.: Vyd-vo PP «Mart», 2007. – s. 320.

3.Shchodo hotovnosti pidpryiemnytskoi spilnoty vplyvaty na rishennia orhaniv derzhavnoi vlady / Instytut konkurentnoho suspilstva – K.: 2007. – s. 60.

4.Interviu dyrektora dyrektoratu Yevropeiskoi Komisii z pytan dopomo-hy u ramkakh Yevropeiskoi polityky susidstva Markusa Kornaro / UNIAN, 27 zhovtnia 2007 r.

5.Interviu Khaviera Solany, Vysokoho predstavnyka YeS z pytan spilnoi zov-nishnoi polityky ta polityky bezpeky / Dzerkalo tyzhnia, 21-27 zhovtnia 2006 r.

6.Yan Fihel, Komisar YeK z pytan osvity, kultury ta bahatomovnosti / Den, 12 lystopada 2005 r.

7.Analitychnyi shchokvartalnyk, Vypusky №1-3, 2003 r. Derzhkomstat of Ukraine // http://www.ukrstat.gov.ua. 

8.http:// eicc.ucci.org.ua. 

9.http:// europa.eu.