Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


MANAGING PUBLIC HEALTHCARE UNITS IN POLAND – RESEARCH FINDINGS

Vol. 4, No 1a, 2011

 

 

MANAGING PUBLIC HEALTHCARE UNITS IN POLAND – RESEARCH FINDINGS 

Marcin Kautsch

 

Abstract. Managing public health care units has failed to attract the attention of decision-makers to date. This laissez-faire approach of sorts creates an environment in which these units have to face an ever-growing competition on the part of their non-public rivals. This paper starts with an analysis of the background of changes in the management of public health care units which have occurred in Poland in recent years. Next, described are the findings from a study concerning management quality conducted in 2003–2008 in public health care units in Poland. The research was based on a model developed specifically to that end involving the compliance of health care units with the regulations currently in force and good management practices. The survey consisted of a questionnaire composed of closed questions. In total, 154 units were surveyed (51 of them twice), which were divided into the following groups: surgical hospitals, non-surgical hospitals and other units. The results obtained indicate that the units were managed in very different ways. The best results were obtained by voivodship surgical hospitals, the poorest – non-surgical hospitals. Results of every repeated survey were decidedly better than those of the first one. These better results were related to the achievement of goals, which were adopted by the participants after the first survey. It is hard to overrate the part played in the management of health care units by their founding bodies, which can motivate them to achieve better results. On the other hand, lack of the commitment on the part of the owner has a demotivating impact on the way the health care units are managed.

 

Keywords: management, healthcare unit, healthcare system, research, services.

 

JEL Classification: H40, I10, I11.


References

1. Anthony, R.N., Young, D.W. (1998). Management Control in Nonprofit Organizations. Homewood, Illinois: IRWIN.

2. Berman P. (1998). National Health Insurance in Poland: A Coach without Horses?. Boston Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, manuscript.

3. Bujnowski, A. et al. (2008), Restrukturyzacja SPZOZ w do􀄞wiadczeniach praktyków, [in:] Kozierkiewicz, A. Kolo ratunkowe dla szpitali. Od doswiadczen do modelu restrukturyzacji. Poznan: Termedia Wydawnictwo Medyczne.

4. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (2000). Opieka zdrowotna w liczbach 1999 r. Warszawa.

5. Glówny Urzad Statystyczny (2008). Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r. Warszawa.

6. Glówny Urzad Statystyczny (2001-2007). Roczniki Statystyczne 2000-2006. Warszawa.

7. Glówny Urzad Statystyczny (2000). Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 1999 r. Warszawa.

8. Jedrzejczyk, T. and Popowski, P. (2000). “Marszalek monitoruje szpitale”, Sluzba Zdrowia Szpital Polski.

9. Kautsch M. (2008). Projekt kompleksowego badania funkcjonowania wybranych publicznych zakladów opieki drowotnej w Województwie Slaskim, Kraków.

10. Kautsch M. (2008). Analiza praktyk zarzadczych i ich efektów w zakladach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego, Kraków.

11. Kautsch M (2008). Analiza praktyk zarzadczych i ich efektów w zakladach opieki zdrowotnej podleglych ojewództwu Dolnoslaskiemu, Kraków.

12. Kautsch (2006). Analiza praktyk zarzadczych i ich efektów w zakladach opieki zdrowotnej województwa opolskiego. Kraków.

13. Kautsch (2005). Metodologia oceny i ocena jakosci zarzadzania samodzielnych publicznych zak􀃡adów opieki zdrowotnej podleglych Województwu Dolnoslaskiemu, ROK 2005, Kraków.

14. Kautsch (2003). Analiza praktyk zarzadczych i ich efektów w zakladach opieki zdrowotnej województwa ma􀃡opolskiego, Kraków.

15. Kautsch, M., Klich, J. and Stylo, W. (2001). “Funkcjonowanie zakladów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie. Raport z badan, Ministerstwo Zdrowia”, Biblioteka Zdrowia Publicznego 7.

16. Klich, J. (1999). “Tworzenie przewagi konkurencyjnej”, Sluzba Zdrowia, 61–64: 10-11.

17. Malinowska-Misiag, E., Misiag, W. and Tomalak, M. (2008). Zarzadzanie srodkami publicznymi w polskich szpitalach, Warszawa: Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa.

18. Ministerstwo Zdrowia, Dynamika zobowiazan wymagalnych samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej w latach 2003 – IV kw. 2009, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/

ma_struktura/docs/dyn_zob_wym_kwar4_18022010.pdf, access: 2009-10-12, 2010-04-02.

19. Ministerstwo Zdrowia, Dynamika zobowiazan ogólem samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej w latach 2003 – IV kw. 2009, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/

docs/dyn_zob_ogol_sam_18022010.pd f, access: 2009-10-12, 2010-04-02.

20. Ministerstwo Zdrowia, Zadludenie samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej. Informacja dla Sejmowej Komisji Zdrowia., Warszawa, listopad 2004 http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/

docs/zadluzenie_spzoz_25112004.pdf,

access: 2005-08-21.

21. Musialowicz, A. (2001). “Szpitale umieraja stojac”. Sluzba Zdrowia, 3-4: 9.

22. Najwyzsza Izba Kontroli (2002). INFORMACJA o wynikach kontroli wykorzystania srodków publicznych na estrukturyzacja w sluzbie zdrowia, DZ i KF – 41005 – 2001, Nr ewid. 11/2002/P/01/129/KPZ, Warszawa.

23. Najwyzsza Izba Kontroli (1999). INFORMACJA o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej, DziKF – 41006–98, nr ewid.: 184/99/P/98/129/DZK, Warszawa.

24. Narodowy Fundusz Zdrowia (2010), Sprawozdanie z dzialalnosci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 rok, Warszawa.

25. Narodowy Fundusz Zdrowia (2006), Raport NFZ za 2004 r. Warszawa.

26. Narodowy Program Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=437&mx=0&ma=243, access: 2009-10-05.

27. OECD HEALTH DATA 2009, June 09.

28. Piotrowski, M. (2001), “Ocena standardów akredytacyjnych w Polsce w roku 2000”, Zdrowie i Zarz􀄅dzanie 3-4: 31-39.

29. (2007) “Podlasie ocenione przez ekspertów i naukowców”, Sluzba Zdrowia, 21-25: 4.

30. Romanczuk, W. (1999). ”Prowadzenie szpitala w nowych warunkach”, Sluzba Zdrowia Szpital Polski 3: I, X-XI.

31. Rudawska, I. (2001). “Prorynkowa orientacja jednostek opieki zdrowotnej – jej wyznaczniki, bariery i perspektywy adaptacji na polskim rynku uslug medycznych”, Przeglad Organizacji 10: 37-40.

32. Rutka, R. (2000). “Czynniki ksztaltujace styl kierowania w szpitalach”, Przeglad Organizacji 9: 15-18.
Marcin Kautsch, Ph.D.

Institute of Public Health

Faculty of Health Care

Jagiellonian University

Collegium Medicum

Poland

marcin.kautsch@gmail.com